EDUCACIÓ RESPECTUOSA

Acompanyem els nens amb una mirada neta

Diferents professionals que fa anys treballem en el món de l’educació us volem acompanyar a continuar reflexionant en el treball de Pikler i altres autors, per anar trobant aquesta “educació respectuosa” que permetrà a l’infant créixer amb autonomia i confiança, en cooperació amb l’adult.

EducacioRespectuosa

DISSABTE 17 d’ octubre de 2015

9:30 h Presentació del curs

10 a 13:30h Propostes organitzatives a l’escola bressol. Com seria una escola bressol respectuosa?

Es pretén descriure tots i cadascun dels documents pedagògics i de gestió que són útils per unificar criteris en els equips educatius des dun paradigma dinfant capaç i amb una mirada dadult respectuosa. També es donaran les eines necessàries per a elaborar les unitats de programació seguint el nou decret del 3 dagost del 2010.

Azucena Linares Gómez

15:30 a 19:30h Com parlem als infants. El llenguatge de l’adult i el llenguatge dels infants.

Partint d’una concepció pedagògica, orientada a educar per l’autonomia i basada en una relació respectuosa entre l’adult i l’infant, en el taller parlarem:

de la necessària intercomunicació entre adult i infant.

dels diversos llenguatges de comunicació: oral, gestual, visual, ;

del diferents moments de comunicació (joc, higiene personal, alimentació, ;

i, molt especialment, de l’escolta i de les paraules concretes que emprem en la nostra interacció amb l’infant.

Montserrat Fabrés i Valls

DISSABTE 21 de novembre de 2015

9:30 a 13:30h  Cura i atenció al nadó ”Descobrir el diàleg corporal en la vida quotidiana nostre i dels infants”.

Saludar el nostre interior per poder acompanyar el dels infants.Descobrir els moments de RELACIÓ PRIVILEGIADA entre l’ infant i els pares, el/la mestra, durant el canvi de bolquers i els àpats.
Parlaré de material adequats i tracte respectuós.

Marta Graugés Rovira

15:30 h a 19:30 El joc en els infants 0- 3 anys.

Quines són les condicions despai i material que necessita el nen durant els primers anys de vida per jugar amb qualitat? Atenció i concentració en el joc. Ho experimentarem nosaltres.

Com la nostra actitud pot possibilitar i afavorir bons moments de joc . Les joguines més adients a cada etapa de desenvolupament.

L’experiència de l’espai de joc tranquil i respectuós de Gira-sol.

David Encinas

Marta Graugés Rovira

 

DISSABTE 12 de desembre de 2015

9:30 a 13:30h  Les alteracions motrius més freqüents.

Reconèixer quan el desenvolupament és dins o fora de la “normalitat”.  Com actua l’adult davant d’una dificultat motriu d’un infant? L’entorn adequat que el respecta i l’integra en el grup.

Núria Ferrando i Arrufat

15:30 a 19:30h  Moviments i posicions del desenvolupament global de linfant en un entorn òptim.

Emmi Pikler ens ha llegat un treball científic i humà sobre el desenvolupament global de l’infant, mirant molt especialment la seva motricitat. En el curs es valorarà la importància de l’entorn i de la capacitat dels adults d’observar posicions i desplaçaments naturals descrits per Pikler i pel seu equip de Lóczy. La sessió vol tenir una part pràctica per tal que els participants prenguin consciència de la significació del moviment lliure i de les condicions de material i de l’entorn.

Teresa Godall Castell

DISSABTE, 16 de gener 2015

9:30h a 13:30 h “Construint eines socials: Situacions de conflicte entre infants de 0 a 3 anys”

Conviure amb els altres no sempre és fàcil. Els infants arriben amb poques eines socials, però venen preparats per fer un procés d’aprenentatge en aquest àmbit i l’adult hi un paper molt important. Com els podem ajudar a construir un model basat en el respecte?

Sònia Kliass

15:30 h a 19:30h

L’infant i la seva família: una mirada grupal

En aquest taller ampliarem la mirada i posarem el focus en el seu grup familiar. Parlarem de les dinàmiques familiars i sensacions i sentiments que poden generar, els tipus de família, estils de criança i estils de vincle; processos d’individualització en el si de la família i expressió emocional dels infants en relació a les vivències familiars. A través de la teoria, basada sobretot en els textos de Virginia Satir, i també amb dinàmiques vivencials, veurem com tot plegat influencia en el comportament i desenvolupament de l’infant.

Alba Cunill Gartmann

DISSABTE 13 de febrer del 2015

9:30 a 13.30 h Treball de consciència, reflexió i valoració del curs

Marta Graugés Rovira

Equip de professionals:

Azucena Linares Gòmez.

Mestra d’Educació Infantil. Llicenciada en Pedagogia. Membre de l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona. Formadora de mestres d’infantil. Directora pedagògica de diverses escoles bressol.

Teresa Godall Castell

Doctora en pedagogia, mestra, professora de la facultat de formació del professorat de la UB, especialista en recerca del treball d’Emmi Pikler.

Núria Ferrando Arrufat

Fisioterapèuta, postgrau en fisioteràpia en pediatria, en desenvolupament psicomotor dels nens de 0-8 anys, postgraus en teràpies reequilibradores de l’aparell locomotor. Especialista en desenvolupament lent i joc amb famílies.

Sònia Kliass

Psicòloga especialista en desenvolupament infantil. Actualment treballa donant formació i orientació a famílies i professionals d’educació infantil. Té com a referències principals les aportacions d’Emmi Pikler i de l’Institut Pikler-Lóczy i la pedagogia Waldorf.

Montserrat Fabrés Valls

Mestra d’Educació Infantil . Formadora y assessora pedagògica d’equips de mestres d’Escola Bressol. Membre del Consell de redacció Revista Infància de l’AMRS. Coordinadora del seminari sobre “Els Principis de Lóczy”

Alba Cunill Gartmann

Psicòloga infantil, col·legiada 17574. Màster en teràpia psicoanalítica grupal. Sis anys d’experiència treballant com a psicòloga en centres d’atenció a la infància i l’adolescència. Vinculada als moviments d’educació viva i criança respectuosa. Col·laboració amb Gira-sol durant el 2015.

Marta Graugés Rovira

Mare, mestra, psicomotricista, especialitzada en els treballs dElsa Gindler (consciència) i Emmi Pikler (educació). Directora de lespai Gira-sol a Sant Gregori www.martagrauges.com des de fa 14 anys.

David Encinas

Pare d’un nen i una nena,  psicòleg  i acompanyant de l’espai de joc de gira-sol.

 

Curs de 36 hores

El curs combinarà la teoria, la pràctica i la reflexió.

Preu del curs 400€ // Un sol taller 65 €.

Podeu descarregar-vos el full d’inscripció aquí.

Podeu veure valoracions dels assistents al curs d’educació respectuosa.